Moon

Jan. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 9, Pi. 12, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 19, Can. 21, Leo 24, Vir. 26, Lib. 28, Scor. 30.

Feb. Sag. 1, Cap. 4, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 13, Gem. 15. Can. 18, Leo 20, Vir. 22, Lib. 25, Scor. 27.

Mar. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 10, Tau. 13, Gem. 15, Can. 17, Leo 20, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30.

Apr. Aqu. 1, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 11, Can. 14, Leo 16, Vir. 18, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 30.

May Aqu. 1, Pi. 2, Ar. 4, Tau. 7, Gem. 9, Can. 12, Leo 14, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 25, Aqu. 27, Pi. 29, Ar. 31. June Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 7, Leo 9, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 27, Tau. 29.

July Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 7, Vir. 9, Lib. 11, Scor. 14, Sag. 16, Cap. 18, Aqu. 20, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 27, Gem. 29.

Aug. Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 8, Scor. 10, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 20, Tau. 23, Gem. 25, Can. 28, Leo. 30.

Sept. Leo. 1, Vir. 2, Lib. 4, Scor. 6, Sag. 8, Cap. 11, Aqu. 13, Pi. 16, Ar. 18, Tau. 20, Gem. 23, Can. 25, Leo 28, Vir. 30.

Oct. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 10, Pi. 12, Ar. 14, Tau. 17, Gem. 19, Can. 22, Leo 24, Vir. 26, Lib. 29, Scor. 31.

Not. Scor. 1, Sag. 2, Cap. 4, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 13, Gem. 15, Can. 18, Leo 20, Vir. 23, Lib. 25, Scor. 27, Sag. 29.

Dec Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 8, Tau. 10, Gem. 13, Can. 15, Leo 18, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30.

Mercury

Jan. Vir. 1, Lib. 6, Scor. 14, Sag. 24. Feb. Cap. 4, Aqu. 14, Pi. 23.

Mar. Ar. 2, Tau. 7, Gem. 12, Can. 17, Leo 22, Vir. 28.

Apr. Lib. 4, Scor. 12, Sag. 22.

May Cap. 3, Aqu. 13, Pi. 22, Ar. 29.

June Tau. 3, Gem. 8, Can. 13, Leo 18, Vir. 24.

July Lib. 1, Scor. 9, Sag. 19, Cap. 30.

Aug. Aqu. 9, Pi. 18, Ar. 25, Tau. 30.

Sept. Gem. 4, Can. 9, Leo 14, Vir. 20, Lib. 26.

Oct. Scor. 5, Sag. 15, Cap. 26.

Not. Aqu. 5, Pi. 14, Ar. 21, Tau. 26.

Dec Gem. 1, Can. 6, Leo 11, Vir. 17, Lib. 23.

Venus

Jan. Lib. 1, Scor. 5, Sag. 23. Feb. Cap. 11. Mar. Aqu. 2, Pi. 21. Apr. Ar. 9, Tau. 28. May Gem. 17. June Can. 4, Leo 23. July Vir. 11, Lib. 30. Aug. Scor. 17. Sept. Sag. 5, Cap. 24. Oct. Aqu. 13. Nov. Pi. 1, Ar. 20. Dec. Tau. 9, Gem. 27.

Mars

Jan. Cap. 1, Aqu. 14. Mar. Pi. 3. Apr. Ar. 19. June Tau. 8. July Gem. 31. Sept. Can. 28. Dec. Leo. 1.

Jupiter

Jan. Sag. 1. Oct. Cap. 15.

Saturn

Tau. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Tau. Jan. 1-Dec. 31.

Pi. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune