Moon

Jan. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 5, Sag. 7, Cap. 10. Aqu. 12. Pi. 15, Ar. 17, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 26, Vir. 28, Lib. 30. Feb. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8. PL 11, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27.

Mar. Scor. 1, Sag. 3, Cap. 5, Aqu. 8, PL 10, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 18, Can. 20, Leo 22, Vir. 24, Lib. 26, Scor. 28, Sag. 30.

Apr. Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 4, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 20, Lib. 22, Scor. 24, Sag. 27, Cap. 29.

May Aqu. 1, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 18, Lib. 20, Scor. 22, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29, Pi. 31.

Jane Pi. 1, Ar. 2, Tau. 5, Gem. 7, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 28, Ar. 30.

July Ar. 1, Tau. 2, Gem. 5, Can. 7, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 18, Cap. 20,. Aqu. 22, PL 25, Ar. 27, Tau. 30.

Aug* Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 12, Sag. 14, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 29, Can. 31.

Sept. Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 12, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 25, Can. 27, Leo 29. Oct. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 5, Sag. 7, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 27, Vir. 29, Lib. 31.

Hot. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, PL 11, Ar. 13, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 29.

Dee, Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 11, Tau. 13, Gem. 16, Can. 18, Leo 20, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 26, Sag. 29, Cap. 31.

Mercury

Jan. Lib. 1, Scor. 8, Sag. 17, Cap. 27.

Feb. Aqu. 7, Pi. 15, Ar. 22, Tau. 28.

Mar. Gem. 3, Can. 8, Leo 13, Vir. 19, Lib. 26.

Apr. Scor. 3, Sag. 13, Cap. 24.

May Aqu. 4, Pi. 13, Ar. 20, Tau. 26, Gem. 31.

Jane Can. 5, Leo 9, Vir. 16, Lib. 22, Scor. 31.

Jaly Sag. 11, Cap. 21, Aqu. 31.

Aug. Pi. 9, Ar. 16, Tau. 24, Gem. 26, Can. 31.

Sept. Leo 5, Vir. 11, Lib. 17, Scor. 26.

Oct. Sag. 6, Cap. 18, Aqu. 28.

Hot. Pi. 5, Ar. 12, Tau. 18, Gem. 22, Can. 27.

Dec. Leo 3, Vir. 8, Lib. 15, Scor. 23.

Venus

Jan. Vir. 1, Lib. 13. Feb. Scor. 1, Sag. 19. Mar. Cap. 8, Aqu. 27. Apr. Pi. 16. May Ar. 5, Tau. 23. Jane Gem. 10, Can. 30. July Leo 18. Ang. Vir. 5, Lib. 24. Sept. Scor. 12, Sag. 30. Oct. Cap. 19. Not. Aqu. 7, Pi. 28. Dee. Ar. 15.

Mars

Jan. Gem. 1, Can. 27. Apr. Leo 2. June Vir. 9. Aug. Lib. 16. Oct. Scor. 19. Dee. Sag. 18.

Jupiter

Jan. Pi. 1. Apr. Ar. 25.

Saturn

Ar. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Vir. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Tau. Jan. 1-Dec. 31.